Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru

Senát schválil návrh zákona o spotřebitelském úvěru

14. 7. 2016

Senát Parlamentu České republiky 14.července 2016 schválil vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru. Zákon nyní míří k podpisu prezidentovi a následně bude vyhlášen ve sbírce listin. Účinnost nového zákona lze odhadovat na 1.prosince 2016.

Novela přináší zásadní změnu v regulaci úvěrového trhu. Všichni současní poskytovatelé a zprostředkovatelé registrovaní v živnostenském rejstříku se budou muset do tří měsíců od účinnosti zákona registrovat u ČNB. Pokud tak neučiní, zaniká jejich oprávnění zprostředkovávat nebo poskytovat úvěr.
Při registraci je nutné doložit odbornou způsobilost, která se skládá z všeobecných znalostí a odborných dovedností. Všeobecné znalosti se prokazují vysvědčením o maturitní zkoušce nebo dokladem o dosažení vyššího vzdělání. Odborné dovednosti se prokazují osvědčením o úspěšném vykonání zkoušky odborné způsobilosti. Podle posledních informací bude mít zkouška následující tři skupiny odbornosti:

  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení
  • Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
  • Poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru

MEDIARON s.r.o pokračuje v přípravách na podání žádosti o udělení akreditace podle návrhu zákona o spotřebitelském úvěru.