ČNB zveřejnila návrhy prováděcích předpisů k zákonu o spotřebitelském úvěru

ČNB zveřejnila návrhy prováděcích předpisů k zákonu o spotřebitelském úvěru

26. 8. 2016

26. července 2016 bylo zahájeno mezirezortní připomínkové řízení k návrhům vyhlášek podle zákona č. 257/2016 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb. souvisejících s poskytováním spotřebitelského úvěru.

Jde o návrhy vyhlášek týkající se dvou témat. Za prvné Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci spotřebitelského úvěru, za druhé Vyhláška o žádostech, oznámeních a předkládání výkazů podle zákona o spotřebitelském úvěru. Abyste složili odbornou zkoušku, máte k dispozici rozsah odborných znalostí v rámci tzv. Tematických oblastí potřebných znalostí. Dělí se do tří částí, které shrnujeme níže. Každý bod obsahuje podrobnější informace – pro detaily nahlédněte přímo do zákona. Je ale zapotřebí mít na paměti, že informace se mohou do doby účinnosti zákona změnit.

I. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení:

 • odborné minimum o finančním trhu
 • struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • regulace trhu spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru jiného než na bydlení
 • doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem jiným než na bydlení
 • zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

II. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování vázaného spotřebitelského úvěru:

 • odborné minimum o finančním trhu
 • struktura, subjekty a fungování trhu vázaného spotřebitelského úvěru
 • regulace trhu vázaného spotřebitelského úvěru
 • úvěrování a produkty vázaného spotřebitelského úvěru
 • doplňkové služby související s vázaným spotřebitelským úvěrem
 • zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele

III. Tematické oblasti potřebných znalostí pro poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení:

 • odborné minimum o finančním trhu
 • struktura, subjekty a fungování trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 • regulace trhu spotřebitelského úvěru na bydlení
 • úvěrování a produkty spotřebitelského úvěru na bydlení
 • doplňkové služby související se spotřebitelským úvěrem na bydlení
 • zásady procesu posuzování úvěruschopnosti spotřebitele
 • zásady postupu a způsobu oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot poskytnutých jako zajištění spotřebitelského úvěru na bydlení
 • trh nemovitých věcí
 • uspořádání a fungování katastru nemovitostí

MEDIARON s.r.o. zapracuje informace z návrhů do svých školících materialů, aby byl připraven požádat o akreditaci s účinností zákona dne 1.12.2016.